Ben ik als houder van een Business Permit van Zuid-Afrika verplicht om Zuid-Afrikaanse staatsburgers in dienst te nemen?

Om een eenmaal toegekende Zuid-Afrikaanse Business Permit te kunnen behouden, is het de houder van een dergelijke permit volgens de Zuid-Afrikaanse immigratiewet verplicht om vijf Zuid-Afrikaanse staatsburgers/ permanente inwoners van Zuid-Afrika in zijn of haar bedrijf te werk te stellen. Bewijs van daadwerkelijke creatie van deze werkgelegenheid moet 24 maanden na de start van de bedrijfsactiviteit aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden voorgelegd.