Is de Gemiddelde Clausule ook van toepassing op een transitverzekering?

Ja, de Gemiddelde Clausule is ook van toepassing op uw transitverzekering. Als u zichzelf heeft onderverzekerd voor het verkrijgen van een betere verzekeringspremie, zult u alleen uitbetaald worden over het deel waarvoor u daadwerkelijk verzekerd was.

Deze informatie is vertrekt door Cindy Alfino, verzekeringsbevoegd vertegenwoordiger – FSP 23418. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier of haar e-mailen via: risk@incompass.co.za.

Voor hoelang is een Zuid-Afrikaans werkvisum geldig?

Omdat er vier typen Zuid-Afrikaanse werkvisa zijn, varieert de geldigheidsduur per werkvisum.

1. De General Work Permit of Algemene Werkvergunning – Dit visum kan worden verstrekt voor een periode van 1 tot 5 jaar. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten bepalen de precieze geldigheidsduur.
2. De Quota Werkvergunning – Ook dit type visum wordt door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verstrekt voor een periode van 1 tot 5 jaar.
3. De Exceptional Skills Werkvergunning – Afhankelijk van hoe de uitzonderlijke vaardigheden van het betreffende individu worden beoordeeld, kan ook dit werkvisum voor een periode van 1 tot 5 jaar worden verstrekt.
4. De Intra Company Transfer Werkvergunning – Dit type visum heeft een maximale geldigheidsduur van 2 jaar.

Wat is een Zuid-Afrikaanse Exceptional/ Extraordinary Skills werkvergunning?

Als een buitenlander met uitzonderlijke vaardigheden naar Zuid-Afrika wil emigreren, dan kan hij/zij een aanvraag indienen onder de Exceptional Skills categorie.

Aanvragers onder deze categorie moeten aan kunnen tonen dat zij over ervaring en kwalificaties beschikken die niet gebruikelijk zijn in Zuid-Afrika. Onderdeel van een dergelijke aanvraag is dat aanbevelingsbieven van Zuid-Afrikaanse of buitenlandse overheidsinstanties aangeleverd moeten worden alsmede aanbevelingsbieven van gevestigde Zuid-Afrikaanse academische, culturele of bedrijfslichamen.

Samen met ander vormen van bewijs van de uitzonderlijke vaardigheden (denk aan publicaties, referenties van voormalige werkgevers, proefschriften etc.) moeten deze brieven ter beoordeling aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden voorgelegd.

Wat is wordt in Zuid-Afrika verstaan onder een zogenaamd corporate visum?

Binnen de grotere Zuid-Afrikaanse bedrijven zijn er vaak tal van mogelijkheden voor buitenlanders om hier voor kortere of langere tijd aan de slag te gaan.

Een corporate visum is praktisch wanneer een Zuid-Afrikaans bedrijf een relatief groot aantal buitenlandse medewerkers heeft (of in de toekomst aan wil trekken). Het visum maakt het proces van een individuele werkvergunningaanvraag makkelijker en korter en biedt zodoende werkgevers de mogelijkheid om grote aantallen buitenlandse werknemers in dienst te nemen.

Hoe kan ik het best een Zuid-Afrikaans werkvisum aanvragen?

Om de aanvraag tot een werkvergunning voor Zuid-Afrika succesvol te laten verlopen, is het aan te raden een geregistreerde immigratie-agent in de arm te nemen.
Let wel: gezien er binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving verschillende typen werkvergunningen en -visa te onderscheiden zijn, is het ten sterkste aan te bevelen om ruim voor aankomst in Zuid-Afrika gedegen advies in te winnen om zo voor later problemen met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten te voorkomen
Indien u een Zuid-Afrikaanse levenspartner/ echtgenoot heeft, is er overigens vaak nog een andere (makkelijkere) route het land in dan via de reguliere werkvergunningen.

Kan ik onder de werkvergunning categorie permanent verblijf voor Zuid-Afrika aanvragen?

Er zijn binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving vier verschillende soorten werkvisa te onderscheiden. Niet allemaal geven zij u direct het recht permanent verblijf aan te vragen.

Voor General Work Permits, Quota Werkvergunningen en Intra Company Transfer Werkvergunningen geldt dat u in aanmerking komt voor permanent verblijf wanneer u eenmaal 5 jaar of langer op dergelijke visa in het land bent geweest. Het is belangrijk dat u in die periode onafgebroken in Zuid-Afrika gewerkt heeft.

Onder de Exceptional Skills Werkvergunning kan permanent verblijf direct aangevraagd worden.

Eenmaal aangekomen in Zuid-Afrika, kan een buitenlander dan werken op een toeristenvisum?

Vele buitenlanders krijgen hun eerste toeristenvisum, op vertoon van een retourticket, automatisch bij aankomst in Zuid-Afrika in hun paspoort gestempeld. Voor sommige buitenlanders geldt dat zij een dergelijk visum vóór vertrek naar Zuid-Afrika reeds aan moeten vragen.

In beide gevallen geldt dat men, eenmaal in Zuid-Afrika, op een toeristenvisum niet mag werken. In sommige specifieke gevallen kan er wel een endorsement aan het toeristenvisum verbonden worden. Deze endorsement staat het de bezoeker dan toe korte zakelijk activiteiten te verrichten (te denken valt bijv. een bezoek aan een beurs, korte specifieke reparaties die alleen uitgevoerd kunnen worden voor vakspecialisten etc.). Indien men in Zuid-Afrika in vaste loondienst zal treden heeft men hiervoor een werkvergunning nodig!

Voor gedegen en professioneel advies op dit gebied is het altijd het beste om met een immigratie- en relocatiebureau te spreken dat gespecialiseerd is op dit gebied!

Wat zijn de mogelijkheden tot werken wanneer men een werkvergunning voor Zuid-Afrika heeft?

Binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving wordt buitenlanders op verschillende manieren de mogelijkheid geboden om in Zuid-Afrika te werken. Voor mensen met uitzonderlijke vaardigheden geldt dat er van hen verwacht wordt dat zij in Zuid-Afrika werkzaam zullen zijn in het vakgebied waarbinnen zij over uitzonderlijke vaardigheden beschikken.

In geval men een werkvergunning onder de Quota categorie aanvraagt, vraag men een werkvergunning aan voor een vakgebied waarbinnen men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt.

In alle gevallen geld dat de persoonlijke mogelijkheden sterk afhankelijk zijn van de situatie en factoren als genoten opleiding en werkervaring. Het is dan ook altijd het best om specifiek advies in the winnen bij een professioneel immigratiebureau.