Wanneer wordt ik in Zuid-Afrika gezien als zijnde een fiscaal inwoner van Zuid-Afrika?

Fiscaal inwonerschap in Zuid-Afrika:

Er zijn twee tests die bepalen of u binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving als fiscaal inwoner wordt gezien.

1) Wanneer uw permanente thuis in Zuid-Afrika is, kwalificeert u volgens de eerste test als fiscaal inwoner van Zuid-Afrika
2) De “fysieke aanwezigheidstest” kijkt daarnaast naar het aantal dagen dat een persoon fysiek in Zuid-Afrika aanwezig

Om meer te weten te komen over de gevolgen van fiscaal inwonerschap van Zuid-Afrika, klik hier.

Deze informatie is aangeleverd door onze belastingexpert, Fiona Roehlandt. Voor meer informatie kunt u Fiona bereiken via: fiona@incompass.co.za

Eenmaal aangekomen in Zuid-Afrika, kan een buitenlander dan werken op een toeristenvisum?

Vele buitenlanders krijgen hun eerste toeristenvisum, op vertoon van een retourticket, automatisch bij aankomst in Zuid-Afrika in hun paspoort gestempeld. Voor sommige buitenlanders geldt dat zij een dergelijk visum vóór vertrek naar Zuid-Afrika reeds aan moeten vragen.

In beide gevallen geldt dat men, eenmaal in Zuid-Afrika, op een toeristenvisum niet mag werken. In sommige specifieke gevallen kan er wel een endorsement aan het toeristenvisum verbonden worden. Deze endorsement staat het de bezoeker dan toe korte zakelijk activiteiten te verrichten (te denken valt bijv. een bezoek aan een beurs, korte specifieke reparaties die alleen uitgevoerd kunnen worden voor vakspecialisten etc.). Indien men in Zuid-Afrika in vaste loondienst zal treden heeft men hiervoor een werkvergunning nodig!

Voor gedegen en professioneel advies op dit gebied is het altijd het beste om met een immigratie- en relocatiebureau te spreken dat gespecialiseerd is op dit gebied!

Wat wordt bedoeld met SAQA als zijnde een eis van een Zuid-Afrikaanse werkvergunning?

Wanneer een buitenlander een General Work Permit of een Quota Werkvergunning aanvraagt, dan heeft hij of zij een SAQA-certificaat nodig als onderdeel van de werkvergunningaanvraag. In sommige gevallen is een dergelijk certificaat ook vereist voor een Exceptional Skills Werkvergunning.

SAQA staat voor South African Qualifications Authority. Het betreft een Zuid-Afrikaanse organisatie die buitenlandse opleidingen evalueert en die aangeeft wat binnen het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem het equivalent van de buitenlandse opleiding is.

SAQA is gevestigd in Pretoria. Aanvragen nemen gemiddeld 4-6 weken in beslag. Voor iedere werkvergunningcategorie gelden verschillende eisen. Zo moet SAQA u minimaal een niveau 4 toekennen wilt u voor een General Work Permit in aanmerking komen. De ideale score voor verwerving van een Quota Werkvergunning is een niveau 6.

Mag een buitenlandse echtgenoot van een Zuid-Afrikaans staatsburger of permanent resident in Zuid-Afrika een eigen bedrijf runnen?

De Spousal Permit zelf staat het de houder ervan alleen toe in Zuid-Afrika te verblijven. Indien men daarnaast de wens heeft een eigen bedrijf op te richten, dan kan er een zogenaamde business endorsement worden aangevraagd. Deze endorsement kan aan de Spousal Permit verbonden worden en beide zaken samen maken het mogelijk om tijdens verblijf op een Spousal Permit legaal een eigen bedrijf in Zuid-Afrika op te zetten en te runnen.

Is er informatie beschikbaar voor Zuid-Afrikanen die terug keren naar hun land van herkomst?

Wanneer Zuid-Afrikaanse staatsburgers geruime tijd in het buitenland gezeten hebben, raken ze vaak de voeling met het thuisland enigszins kwijt. Een centrale plek waar men dan informatie kan vinden over praktische zaken aangaande het opnieuw opbouwen van een leven in het thuisland is dan prettig. Met name indien u tevens een buitenlandse partner naar Zuid-Afrika mee zou willen nemen, raden wij u aan om van tevoren gedegen advies in te winnen bij een professioneel immigratie- en relocatiebureau.

Is een samenlevingscontract dat buiten Zuid-Afrika is opgesteld binnen Zuid-Afrika geldig?

Een samenlevingscontract wordt wereldwijd gezien als een juridisch document dat partners die samen in een langdurige relatie zijn ondertekenen om de wederzijdse rechten met betrekking tot financiÎn, onroerend goed en andere bezittingen vast te leggen.

Dit document kan als zodanig als bewijs dienen dat een Zuid-Afrikaans staatsburger en een buitenlander samen een langdurige en serieuze relatie hebben.

Met het bovenstaande in gedachte kan een samenlevingscontract (ook wanneer dit buiten Zuid- Afrika is opgesteld) een belangrijke rol spelen bij de aanvraag van een Life Partner Permit voor Zuid-Afrika.

Wat wordt binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving verstaan onder een levenspartner?

Een levenspartner in Zuid-Afrikaanse immigratietermen is iemand die in een serieuze en permanente relatie verkeert met een Zuid-Afrikaans staatsburger of permanent resident. Het maakt daarbij geen verschil of het om een relatie gaat tussen tegengestelde of gelijke seksen. De term levenspartner wordt niet gebruikt wanneer er sprake is van een huwelijk.

Wanneer men op een levenspartnervisum in Zuid-Afrika verblijft, dan geldt dat dit visum op zichzelf het de houder niet toestaat om te werken. Aan het levenspartnervisum kan echter wel op relatief eenvoudige wijze een zogenaamde endorsement verbonden worden. Deze endorsement geeft goedkeuring tot werken. Let wel: de endorsement kan pas worden aangevraagd wanneer er sprake is van een concreet baanaanbod!

Een relatie tussen twee levenspartners is even goed als een huwelijk speciaal en veel Zuid-Afrikaanse staatsburgers houden van hun land en willen dat hun buitenlandse partner samen met hen in Zuid-Afrika komt wonen. De Zuid Afrikaanse immigratieregels kennen geen strenge vereisten met betrekking tot de lengte dat een relatie tussen twee levenspartner reeds moet bestaan. Wel moet er afdoende bewijs van de relatie worden ingediend.

Met betrekking tot het aanvragen van tijdelijk verblijf geldt dat er ¸berhaupt geen vereisten zijn aangaande de lengte van de relatie.

Om onder deze categorie permanent verblijf aan te kunnen vragen, vereist de immigratiewetgeving dat het koppel in een vaste relatie van 5 jaar of langer verkeert.

Is het ook mogelijk om met een Life Partner visum in Zuid-Afrika te werken?

Wanneer men op een levenspartnervisum in Zuid-Afrika verblijft, dan geldt dat dit visum op zichzelf het de houder niet toestaat om te werken. Aan het levenspartnervisum kan echter wel op relatief eenvoudige wijze een zogenaamde endorsement verbonden worden. Deze endorsement geeft goedkeuring tot werken.

Let wel: de endorsement kan pas worden aangevraagd wanneer er sprake is van een concreet baanaanbod!

Is samenwonen een vereiste om een levenspartnervisum voor Zuid-Afrika aan te kunnen vragen?

Het is aan te raden dat een koppel (een Zuid-Afrikaan met een buitenlander) al samenleeft voordat ze een levenspartnervisum aanvragen.

In principe is bewijs van samenwonen een vereiste van de aanvraag. Is men, op basis van morele gronden, niet samenwonend, dan zullen de Zuid-Afrikaans autoriteiten van geval tot geval een beslissing nemen, op basis van de relevante documentatie.