Wanneer wordt ik in Zuid-Afrika gezien als zijnde een fiscaal inwoner van Zuid-Afrika?

Fiscaal inwonerschap in Zuid-Afrika:

Er zijn twee tests die bepalen of u binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving als fiscaal inwoner wordt gezien.

1) Wanneer uw permanente thuis in Zuid-Afrika is, kwalificeert u volgens de eerste test als fiscaal inwoner van Zuid-Afrika
2) De “fysieke aanwezigheidstest” kijkt daarnaast naar het aantal dagen dat een persoon fysiek in Zuid-Afrika aanwezig

Om meer te weten te komen over de gevolgen van fiscaal inwonerschap van Zuid-Afrika, klik hier.

Deze informatie is aangeleverd door onze belastingexpert, Incompass. Voor meer informatie kunt u Incompass bereiken via: info@incompass.co.za

Betalen buitenlanders belasting in Zuid Afrika?

Ja, buitenlanders betalen belasting in Zuid Afrika. Buitenlanders kunnen wel of niet gekwalificeerd worden als zijnde een fiscaal inwoner van Zuid-Afrika. Voor meer informatie klik hier.

Deze informatie is aangeleverd door onze belastingexpert, Incompass. Voor meer informatie kunt u Incompass bereiken via: info@incompass.co.za

Betalen niet-woonachtigen in Zuid-Afrika daar belasting?

Niet-woonachtigen in Zuid-Afrika en belasting in Zuid Afrika:

Niet-woonachtigen in Zuid Afrika moeten belasting betalen over inkomsten uit bronnen in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld huurinkomsten uit een vakantiewoning.

Deze informatie is aangeleverd door onze belastingexpert, Incompass. Voor meer informatie kunt u Incompass bereiken via: info@incompass.co.za

Wie moet zich in Zuid-Afrika registreren voor inkomstenbelasting?

Registratie voor inkomstenbelasting in Zuid-Afrika:

Als u meer dan R60.000 per jaar verdient of u als u onroerend goed aan wilt kopen in Zuid Afrika, moet u zich registreren voor inkomstenbelasting. Voor belastingdoeleinden maakt het niet uit of u dan woonachtig ben bent in Zuid-Afrika of niet.

Om te kijken of u binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving gezien wordt als fiscaal inwoner van Zuid-Afrika, klik hier.

Deze informatie is aangeleverd door onze belastingexpert, Incompass. Voor meer informatie kunt u Incompass bereiken via: info@incompass.co.za

Voor hoelang is een Zuid-Afrikaans werkvisum geldig?

Omdat er vier typen Zuid-Afrikaanse werkvisa zijn, varieert de geldigheidsduur per werkvisum.

1. De General Work Permit of Algemene Werkvergunning – Dit visum kan worden verstrekt voor een periode van 1 tot 5 jaar. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten bepalen de precieze geldigheidsduur.
2. De Quota Werkvergunning – Ook dit type visum wordt door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verstrekt voor een periode van 1 tot 5 jaar.
3. De Exceptional Skills Werkvergunning – Afhankelijk van hoe de uitzonderlijke vaardigheden van het betreffende individu worden beoordeeld, kan ook dit werkvisum voor een periode van 1 tot 5 jaar worden verstrekt.
4. De Intra Company Transfer Werkvergunning – Dit type visum heeft een maximale geldigheidsduur van 2 jaar.

Mag ik reeds beginnen met werken in Zuid-Afrika voordat ik mijn werkvisum heb verkregen?

In Zuid Afrika laat de wet het u helaas niet toe om te werken voordat u uw werkvisum ontvangen heeft.

Het aanvragen van werkvergunning neemt daarnaast bovendien behoorlijk wat tijd in beslag. Om vertragingen daar waar mogelijk te voorkomen, is dan ook aan te raden om vóór aankomst in Zuid-Afrika advies in winnen bij een professioneel immigratie- en relocatiekantoor.

Is het mogelijk om een werkvergunning voor Zuid-Afrika aan te vragen voordat men een baanaanbod heeft?

Een buitenlander die vaardigheden heeft binnen een vakgebied waarin men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt, kan voordat hij of zij een baanaanbod ontvangen heeft een zogenaamde Quota Werkvergunning aanvragen.

90 dagen na afgifte van een Quota Werkvergunning moet de aanvrager ervan wel aan kunnen tonen dat hij een baanaanbod binnen het betreffende vakgebied ontvangen heeft.

Indien men over uitzonderlijke vaardigheden beschikt volgens de definitie onder de Exceptional Skills categorie, kan tevens een vergunning worden aangevraagd zonder dat een baanaanbod een vereiste is. Tevens heeft men in dit geval niet de verplichting om aan te tonen dat men binnen bepaalde tijd werk gevonden heeft.

In alle overige gevallen moet er eerst een baanaanbod zijn, alvorens de werkvergunningaanvraag gestart kan worden.

Wanneer kan iemand Zuid-Afrikaans staatsburgerschap aanvragen?

Een persoon die de houder is van een Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning, komt in aanmerking voor Zuid-Afrikaans staatsburgerschap op basis van naturalisatie wanneer hij of zij voor ten minste 5 jaar op een permanente verblijfsvergunning in Zuid-Afrika woonachtig is geweest.

Elke persoon die getrouwd is met een Zuid-Afrikaans staatsburger komt 2 jaar na het verkrijgen van zijn of haar Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning reeds in aanmerking voor naturalisatie.

Een persoon die onder de 21 is en een Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning verkrijgt, komt onmiddellijk na ontvangst van dit visum voor naturalisatie in aanmerking.