Hoe lang moet een relatie reeds gaande zijn, wil men op basis daarvan een Life Partner Permit voor Zuid-Afrika aanvragen?

Een relatie tussen twee levenspartners is even goed als een huwelijk speciaal en veel Zuid-Afrikaanse staatsburgers houden van hun land en willen dat hun buitenlandse partner samen met hen in Zuid-Afrika komt wonen. De Zuid Afrikaanse immigratieregels kennen geen strenge vereisten met betrekking tot de lengte dat een relatie tussen twee levenspartner reeds moet bestaan. Wel moet er afdoende bewijs van de relatie worden ingediend.

Met betrekking tot het aanvragen van tijdelijk verblijf geldt dat er ¸berhaupt geen vereisten zijn aangaande de lengte van de relatie.

Om onder deze categorie permanent verblijf aan te kunnen vragen, vereist de immigratiewetgeving dat het koppel in een vaste relatie van 5 jaar of langer verkeert.

Hoe verloopt in Zuid-Afrika het proces van bedrijfsregistratie?

Hoe een proces van bedrijfsregistratie eruit ziet is voor een deel afhankelijk van de gekozen bedrijfsvorm. Richt u bijvoorbeeld een sole proprietorship (vergelijkbaar met een eenmanszaak) een CC (vergelijkbaar met een BV) of een Pty (vergelijkbaar met een NV) op?

Waar u ook voor kiest het is in alle gevallen aan te raden om eerst advies in te winnen, zowel aangaande de beste bedrijfsvorm als het proces van registratie. Indien u bovendien buitenlands bent is het daarnaast aan te bevelen om tevens advies in te winnen bij een immigratiebureau aangaande de rechten en plichten op het gebied van de verblijfsvergunningen.

Wat is een Closed Corporation ofwel een CC?

Een Closed Corporation (ofwel een CC) is een bedrijf dat in handen is van een beperkt aantal mensen. Vaak kiezen familiebedrijven voor een dergelijke bedrijfsvorm, maar ook indien twee of drie zakenpartners samen een bedrijf oprichten wordt er vaak voor deze bedrijfsvorm gekozen. In het algemeen komt het erop neer dat het met name een geschikte bedrijfsvorm is voor de wat kleinere bedrijven.

Om in Zuid-Afrika als buitenlander in een eigen CC te kunnen werken, moet men in het bezit zijn van een zogenaamde Business Permit. Let wel: of de CC daadwerkelijk de juiste bedrijfsvorm is, hangt af van de situatie en aangeraden wordt om hierover van te voren advies in te winnen.

Voor hoelang wordt een Zuid-Afrikaanse Business Permit verstrekt?

Zuid-Afrikaanse Business Permits worden meestal verstrekt voor een periode van tussen de twee en de vijf jaar. Het is aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten om te bepalen voor hoelang het visum precies wordt afgegeven. Het visum kan worden verlengd voordat het verlopen is, mits er nog altijd aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.

Hoeveel zakelijke partners of aandeelhouders kan een persoon hebben als diegene zijn Business Permit voor Zuid-Afrika verkregen heeft?

Het aantal partners of aandeelhouders dat de houder van een Zuid-Afrikaanse Business permit kan hebben, is afhankelijk van de gekozen structuur van het bedrijf (CC, PTY etc.).

Voor een Closed Corporation is het aantal partners of aandeelhouders beperkt tot 10 leden. Let wel: de vereiste investeringssom van R2.5 miljoen moet door de aanvrager zelf worden geinvesteerd.

Ontvangt men een Zuid-Afrikaanse Business Permit automatisch?

Geen enkel Zuid-Afrikaans visum wordt automatisch ontvangen. Als een buitenlander in Zuid-Afrika een bedrijf wil exploiteren, dan zullen er stappen ondernomen moeten worden om de juiste documentatie bijeen te krijgen. Zo is bewijs dat men beschikt over het vereiste investeringsbedrag een van de zaken die aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten overlegd moet worden. Pas als een heel aanvraagpakket is samengesteld, kan een aanvraag worden ingediend en door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verwerkt worden.

Heeft het zin om af te blijven dragen aan mijn pensioen in Nederland, nadat ik naar Zuid-Afrika ben geëmigreerd?

In sommige gevallen kan het aan te raden zijn om af te blijven dragen aan het pensioen in het thuisland. Of het nu gaat om AOW via een nationale verzekering of om een persoonlijk pensioen, in sommige gevallen kan het fiscaal enorm voordelig zijn om een maandelijks bijdrage niet stop te zetten.

Gezien deze zaken over het algemeen vrij complex zijn, raden wij u aan om voor verdere details contact op te nemen met Incompass of hun website bezoeken via:http://www.incompass.co.za