Voor hoelang is een Zuid-Afrikaans werkvisum geldig?

Omdat er vier typen Zuid-Afrikaanse werkvisa zijn, varieert de geldigheidsduur per werkvisum.

1. De General Work Permit of Algemene Werkvergunning – Dit visum kan worden verstrekt voor een periode van 1 tot 5 jaar. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten bepalen de precieze geldigheidsduur.
2. De Quota Werkvergunning – Ook dit type visum wordt door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verstrekt voor een periode van 1 tot 5 jaar.
3. De Exceptional Skills Werkvergunning – Afhankelijk van hoe de uitzonderlijke vaardigheden van het betreffende individu worden beoordeeld, kan ook dit werkvisum voor een periode van 1 tot 5 jaar worden verstrekt.
4. De Intra Company Transfer Werkvergunning – Dit type visum heeft een maximale geldigheidsduur van 2 jaar.