Wanneer kan iemand Zuid-Afrikaans staatsburgerschap aanvragen?

Een persoon die de houder is van een Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning, komt in aanmerking voor Zuid-Afrikaans staatsburgerschap op basis van naturalisatie wanneer hij of zij voor ten minste 5 jaar op een permanente verblijfsvergunning in Zuid-Afrika woonachtig is geweest.

Elke persoon die getrouwd is met een Zuid-Afrikaans staatsburger komt 2 jaar na het verkrijgen van zijn of haar Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning reeds in aanmerking voor naturalisatie.

Een persoon die onder de 21 is en een Zuid-Afrikaanse permanente verblijfsvergunning verkrijgt, komt onmiddellijk na ontvangst van dit visum voor naturalisatie in aanmerking.