Is het mogelijk om een werkvergunning voor Zuid-Afrika aan te vragen voordat men een baanaanbod heeft?

Een buitenlander die vaardigheden heeft binnen een vakgebied waarin men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt, kan voordat hij of zij een baanaanbod ontvangen heeft een zogenaamde Quota Werkvergunning aanvragen.

90 dagen na afgifte van een Quota Werkvergunning moet de aanvrager ervan wel aan kunnen tonen dat hij een baanaanbod binnen het betreffende vakgebied ontvangen heeft.

Indien men over uitzonderlijke vaardigheden beschikt volgens de definitie onder de Exceptional Skills categorie, kan tevens een vergunning worden aangevraagd zonder dat een baanaanbod een vereiste is. Tevens heeft men in dit geval niet de verplichting om aan te tonen dat men binnen bepaalde tijd werk gevonden heeft.

In alle overige gevallen moet er eerst een baanaanbod zijn, alvorens de werkvergunningaanvraag gestart kan worden.