Wanneer men op een levenspartnervisum in Zuid-Afrika verblijft, dan geldt dat dit visum op zichzelf het de houder niet toestaat om te werken. Aan het levenspartnervisum kan echter wel op relatief eenvoudige wijze een zogenaamde endorsement verbonden worden. Deze endorsement geeft goedkeuring tot werken. Let wel: de endorsement kan pas worden aangevraagd wanneer er sprake is van een concreet baanaanbod!

Een relatie tussen twee levenspartners is even goed als een huwelijk speciaal en veel Zuid-Afrikaanse staatsburgers houden van hun land en willen dat hun buitenlandse partner samen met hen in Zuid-Afrika komt wonen. De Zuid Afrikaanse immigratieregels kennen geen strenge vereisten met betrekking tot de lengte dat een relatie tussen twee levenspartner reeds moet bestaan. Wel moet er afdoende bewijs van de relatie worden ingediend.

Met betrekking tot het aanvragen van tijdelijk verblijf geldt dat er ¸berhaupt geen vereisten zijn aangaande de lengte van de relatie.

Om onder deze categorie permanent verblijf aan te kunnen vragen, vereist de immigratiewetgeving dat het koppel in een vaste relatie van 5 jaar of langer verkeert.