Binnen welke zakelijke sectoren van Zuid-Afrika heeft men de mogelijkheid een vrijstelling aan te vragen ten aanzien van de investeringseis van ZAR 2,5 miljoen?

Een aanvraag tot vrijstelling ten aanzien van het te investeren bedrag van ZAR 2,5 miljoen, kan gedaan worden indien men van plan is een eigen bedrijf te starten in een van de volgende sectoren:

Toerisme
Informatie-en Communicatietechnologie
Chemische en biotechnologische industrie
Kleding- en textielindustrie
Agro-industrie
Metaal- en mineraalverwerking
Automobiel- en transportindustrie
Ambachtelijke sector

De vrijstelling ten aanzien van het te investeren bedrag dient via het Department of Trade and Industry te worden aangevraagd.