Dient de voor de Business Permit vereiste investeringssom in een keer geïnvesteerd te worden?

Aan de vereiste investering van ZAR2.5 miljoen hoeft niet in een keer voldaan te worden. Wel moet het vereiste bedrag binnen twee jaar na afgifte van het visum worden geÔnvesteerd. Let wel: het te investeren geld moet van buiten Zuid-Afrika afkomstig zijn!