Gelden de financiële eisen voor een Retired Person’s Permit of gepensioneerdenvisum per koppel of per persoon?

Bij het aanvragen van een Retired Person’s Permit ofwel een gepensioneerdenvisum is het zo dat men per persoon en ieder voor zich aan de financiële eis moet kunnen voldoen. Wel is er wat dit aangaat een klein nuanceverschil tussen de aanvraag van tijdelijk en de aanvraag van permanent verblijf.

Wanneer men tijdelijke verblijf aanvraagt moeten beide partners (ieder voor zich) aan de eis van R20.000 per persoon per maand voldoen. Zowel kapitaal als huur- en pensioninkomsten worden erkend.

Ook voor de aanvraag van permanent verblijf blijft de bovenstaande eis overeind. Echter gezien nu alleen de vaste inkomsten worden erkend, is het voor de meeste mensen niet mogelijk om gezamenlijk permanent verblijf aan te vragen. Het is in dat geval gebruikelijk een aanvraag getrapt te laten verlopen. Met andere woorden, gebruikelijker wijs vraagt in eerste instantie slechts één van beide partners permanent verblijf aan. De ander kan in een later stadium vaak volgen.