Hebben buitenlanders een studievisum nodig om in Zuid-Afrika te mogen studeren?

In Zuid-Afrika is men er trots op over een groot aantal onderwijsinstellingen te beschikken.

Om als buitenlander aan een dergelijke onderwijsinstelling te mogen studeren heeft men, vanaf het 6de levensjaar, een zogenaamd studievisum nodig. Een dergelijk studievisum kan door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verstrekt worden indien de aanvrager aan kan tonen ingeschreven te staan voor een voltijds studie aan een erkend onderwijsinstituut van Zuid-Afrika.

Het is de houder van een studievisum toegestaan 20 uur per week te werken.