Heeft mijn medisch verleden invloed op mijn premie?

In Zuid-Afrika mogen zorgverzekeraars u op basis van uw medische verleden geen hogere of lagere premie laten betalen. De enige invloed die uw medisch verleden kan hebben, is dat de zorgverzekeraar u een bepaalde wachtperiode oplegt.

Deze informatie is verstrekt door Cindy Alfino, verzekeringsbevoegd vertegenwoordiger – FSP 23418. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier of haar e-mailen via: risk@incompass.co.za.