Is een samenlevingscontract dat buiten Zuid-Afrika is opgesteld binnen Zuid-Afrika geldig?

Een samenlevingscontract wordt wereldwijd gezien als een juridisch document dat partners die samen in een langdurige relatie zijn ondertekenen om de wederzijdse rechten met betrekking tot financiÎn, onroerend goed en andere bezittingen vast te leggen.

Dit document kan als zodanig als bewijs dienen dat een Zuid-Afrikaans staatsburger en een buitenlander samen een langdurige en serieuze relatie hebben.

Met het bovenstaande in gedachte kan een samenlevingscontract (ook wanneer dit buiten Zuid- Afrika is opgesteld) een belangrijke rol spelen bij de aanvraag van een Life Partner Permit voor Zuid-Afrika.