Is het ook mogelijk om in Zuid-afrika te werken, terwijl ik er op een Retired Person’s visum verblijf?

De houder van een Retired Person’s Permit ofwel een gepensioneerdenvisum mag in Zuid-Afrika op dit visum alleen niet werken.

In uitzonderlijke gevallen bestaat er wel een mogelijkheid om een zogenaamde endorsement aan de Retired Person’s Permit te verbinden. Een dergelijke endorsement staat het de houder wel toe om in Zuid-Afrika te werken.

Let wel: een endorsement kan in alle gevallen pas aan de Retired Person’s Permit verbonden worden wanner er eenmaal werk gevonden is. De endorsement zal werk-specifiek zijn en zal de houder dus binden aan één specifieke werkgever.