Kan een buitenlandse partner op basis van een Life Partner Permit permanent verblijf voor Zuid-Afrika verkrijgen?

Als het verkrijgen van permanent verblijf een wens is van de buitenlandse partner van een Zuid- Afrikaans staatsburger of permanent resident dan is dit mogelijk. De eisen voor het doen van een aanvraag zijn dat het koppel in een relatie moet zijn van 5 jaar of langer en over bewijsmateriaal moet beschikken dat dit bevestigd.