Kan ik onder de werkvergunning categorie permanent verblijf voor Zuid-Afrika aanvragen?

Er zijn binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving vier verschillende soorten werkvisa te onderscheiden. Niet allemaal geven zij u direct het recht permanent verblijf aan te vragen.

Voor General Work Permits, Quota Werkvergunningen en Intra Company Transfer Werkvergunningen geldt dat u in aanmerking komt voor permanent verblijf wanneer u eenmaal 5 jaar of langer op dergelijke visa in het land bent geweest. Het is belangrijk dat u in die periode onafgebroken in Zuid-Afrika gewerkt heeft.

Onder de Exceptional Skills Werkvergunning kan permanent verblijf direct aangevraagd worden.