Kunnen inkomsten die voortkomen uit investeringen worden gebruikt om aan de financiële eisen van de Retired Person’s Permit tegemoet te komen?

Hoewel inkomsten die voortkomen uit investeringen strikt genomen wel geaccepteerd kunnen worden, is het gevaar met deze bron van inkomsten dat ze kunnen fluctueren. Dit kan problemen opleveren wanneer het aankomt op de erkenning van dergelijke inkomsten door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Over het algemeen is het dan ook aan te raden uw aanvraag op andere inkomsten te baseren.