Mag men in Zuid-Afrika als houder van een tijdelijke Retired Person’s Permit een eigen bedrijf runnen?

Een buitenlander die in Zuid-Afrika verblijft op een tijdelijke Retired Person’s Permit mag volgens de Zuid-Afrikaanse immigratiewet geen eigen bedrijf starten of anderszins bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Wanneer men onder de Retired Person’s Permit categorie eenmaal een permanente verblijfsvergunning verkrijgt, is het wel toegestaan een eigen bedrijf te runnen.