Moet men wanneer er een Life Partner Permit wordt aangevraagd ook zogenaamde Home Affairs fees (een soort van administratiekosten) aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten betalen?

In geval er een Life Partner Permit wordt aangevraagd, bent u vrijgesteld van betaling van deze administratiekosten op grond van het feit dat uw partner Zuid-Afrikaans staatsburger of permanent resident van Zuid-Afrika is.