Wanneer kan ik, als echtgenoot van een Zuid-Afrikaans staatsburger, permanent verblijf aan gaan vragen?

Wanneer u, op basis van uw huwelijk met een Zuid-Afrikaans staatsburger, permanent verblijf aan wilt gaan vragen, dan moet u aan kunnen tonen ten minste 5 jaar met uw Zuid-Afrikaanse partner getrouwd te zijn. Indien uw partner geen staatsburger, maar een permanent resident van Zuid-Afrika is, zijn dezelfde regels van toepassing.