Wanneer worden vaardigheden als uitzonderlijk beschouwd als gesproken wordt over een werkvisum op basis van Exceptional Skills?

Binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewet worden vaardigheden als uitzonderlijk gezien als iemand een studie gedaan heeft die en/of in een beroep actief is dat binnen Zuid-Afrika als onnavolgbaar en uniek kan worden gezien.

De aanvraag voor een Exceptional Skills Werkvergunning brengt een hoop vereist papierwerk met zich mee wanneer het aankomt op het bewijzen van uw uitzonderlijke vaardigheden en u moet daadwerkelijk een bijzondere bijdrage kunnen leveren om de voor dit type vergunning in aanmerking te kunnen komen. Indien u aan alle geldende kwalificatiecriteria onder deze categorie voldoet, kunt u naast tijdelijk verblijf ook direct permanent verblijf aanvragen.