Wat houdt een work endorsement in wanneer gesproken wordt over een Spousal Permit?

Een Spousal Permit voor Zuid-Afrika kan het de houder toestaan om in Zuid-Afrika te weken zonder dat men aan alle eisen van een reguliere werkvergunning hoeft te voldoen. Wanneer er eenmaal werk gevonden is, kan er namelijk een work endorsement aangevraagd worden en aan de Spousal Permit verbonden worden. Een dergelijke endorsement is werk-specifiek en bindt de houder dus aan één specifieke werkgever.

Let wel: indien men van werkgever verandert, heeft men dus een nieuwe goedkeuring tot werken nodig en een nieuwe endorsement zal op dat moment dan ook moeten worden aangevraagd.