Wat is een een Spousal Permit?

Een Spousal Permit kan aangevraagd worden wanneer een Zuid-Afrikaans staatsburger of permanent resident van Zuid-Afrika een buitenlandse partner heeft met wie hij of zij graag in Zuid-Afrika wil wonen.

Als het stel minder dan 5 jaar samen is, kan er op dat punt geen permanent verblijf worden aangevraagd. Tijdelijk verblijf kan echter wel worden verkregen.

Indien men reeds 5 jaar of langer getrouwd is kan permanent verblijf wel worden aangevraagd. Gebruikelijk is het dan om de tijdelijke en de permanente vergunning gelijktijdig aan te vragen.

Indien de buitenlandse partner niet alleen in Zuid-Afrika woonachtig wenst te zijn, maar tevens graag zou willen werken of een eigen bedrijf uit zou willen baten, dan kan er een zogenaamde endorsement worden aangevraagd. Deze endorsement geeft de houder ervan het recht een specifieke activiteit te ontplooien, terwijl men op een Spousal Permit in Zuid-Afrika verblijft.