Wat is een Zuid-Afrikaanse Exceptional/ Extraordinary Skills werkvergunning?

Als een buitenlander met uitzonderlijke vaardigheden naar Zuid-Afrika wil emigreren, dan kan hij/zij een aanvraag indienen onder de Exceptional Skills categorie.

Aanvragers onder deze categorie moeten aan kunnen tonen dat zij over ervaring en kwalificaties beschikken die niet gebruikelijk zijn in Zuid-Afrika. Onderdeel van een dergelijke aanvraag is dat aanbevelingsbieven van Zuid-Afrikaanse of buitenlandse overheidsinstanties aangeleverd moeten worden alsmede aanbevelingsbieven van gevestigde Zuid-Afrikaanse academische, culturele of bedrijfslichamen.

Samen met ander vormen van bewijs van de uitzonderlijke vaardigheden (denk aan publicaties, referenties van voormalige werkgevers, proefschriften etc.) moeten deze brieven ter beoordeling aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden voorgelegd.