Wat is een Zuid-Afrikaanse Retired Person’s Permit?

Zuid-Afrika is voor veel buitenlandse gepensioneerden een droombestemming en vele van hen hebben de wens om na hun pensioen een tijdelijke en/ of permanente verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika aan te vragen.

Dergelijke Retired Person’s visa worden via de Zuid-Afrikaanse autoriteiten afgegeven.

De tijdelijke Retired Person’s Permit is geldig voor een maximale periode van 4 jaar. De permanente verblijfsvergunning kan in veel gevallen gelijktijdig met de tijdelijke verblijfsvergunning worden aangevraagd, ervan uitgaand natuurlijk dat aan alle eisen voldaan kan worden.

Indien er een zogenaamde endorsement aan een tijdelijke Retired Person’s Permit verbonden wordt, kan het een buitenlander tevens worden toegestaan om op dit visum te werken.