Wat is het Zuid-Afrikaanse waarheids- en verzoeningscommitee (Truth and Reconcilation Commission)?

De Truth and Reconciliation Commission (TRC) was een rechter-achtig lichaam dat kort na de Apartheid in het leven werd geroepen. Iedereen die het gevoel had dat hij of zij onder het oude systeem slachtoffer was geworden van geweld kon bij deze commissie terecht.