Wat is volgens de Zuid-Afrikaanse immigratiewet de vereiste hoogte van de maandelijkse inkomsten wanneer het gaat om het aanvragen van een Retired Person’s Permit of gepensioneerdenvisum?

Met de op het moment vrij gunstige wisselkoersen, is het voor veel buitenlanders met de wens om naar Zuid-Afrika te emigreren en hier een Retired Person’s Permit aan te vragen mogelijk om aan de financiële eisen van dit vergunningtype te voldoen.

Om een tijdelijke verblijfsvergunning onder de Retired Person’s Permit categorie te verkrijgen, moet de aanvrager R20.000 per maand per persoon aan kunnen tonen. Het visum heeft een maximale geldigheid van 48 maanden. Het bovenstaande houdt dus in dat een koppel dat samen naar Zuid-Afrika wenst te komen om hier van het pensioen te genieten samen een inkomen van R40.000 per maand aan moet tonen om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Vaste inkomsten en kapitaal kunnen beiden erkend worden.

In geval de aanvrager naast tijdelijk verblijf ook permanent verblijf wenst aan te vragen, dan is de eis opnieuw R 20.000 per maand. Dit keer moet het gaan om levenslang gegarandeerd inkomen (zoals pensioeninkomsten), maar huurinkomsten kunnen eventueel ook erkend worden. Vaak vraagt slechts één van beide partners in eerste instantie permanent verblijf aan. De andere partner kan dan in een later stadium volgen en op die manier wordt permanent verblijf dan getrapt aangevraagd.

Let wel: indien u als koppel minder lang dan 5 jaar samen bent, dan kan het lastig zijn een dergelijke getrapte aanvraag te doen.