Wat kan ik doen als ik niet aan de voor de Business Permit geldende investeringseis van ZAR2,5 miljoen kan voldoen?

Voor aanvragers die minder willen investeren dan de vereiste ZAR2,5 miljoen geldt dat zij een aanbevelingsbrief (ofwel waiver letter) bij het Department of Trade and Industry (DTI) aan moeten vragen. Een dergelijke brief staat het de houder ervan toe om minder te investeren dan de normaal vereiste ZAR2,5 miljoen. De aanbevelingsbrief wordt na afgifte samen met de rest van de aanvraag ter beoordeling aan de Zuid-Afrikaanse immigratie-autoriteiten voorgelegd. Het aanvragen van de waiver letter neemt tussen 1 en de 6 maanden in beslag.

Let wel: waivers kunnen over het algemeen alleen maar worden aangevraagd binnen bepaalde zakelijke sectoren.