Wat moet er gedaan worden om een Business Permit voor Zuid-Afrika te kunnen behouden?

Om een Business Permit te kunnen behouden wanneer deze eenmaal is toegekend, moet de vereiste investering binnen 24 maanden na ontvangst van het visum gedaan worden. De houder van het visum is daarnaast verplicht om vijf Zuid-Afrikaanse staatsburgers in dienst te nemen. Ook hier geldt dat men binnen een periode van twee jaar aan deze eis tegemoet moet kunnen komen. Een registratieplicht bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst (SARS) is tevens van toepassing. Bewijs dat aan de bovenstaande eisen voldaan wordt, moet in elk geval na de eerste twee jaar worden ingediend. In een later stadium kan echter ook nog om dergelijk bewijs gevraagd worden.