Wat wordt bedoeld met investeren in de boekwaarde van het bedrijf wanneer men kijkt naar de voor de Business Permit geldende investeringseis?

Een van de eisen die de Zuid-Afrikaanse regering stelt wanneer een zogenaamde Business Permit wordt aangevraagd, is dat de aanvrager ten minste ZAR500.000 in de boekwaarde van het bedrijf dient te investeren. Dit wil zeggen dat de aanvrager in de aandelen of activa van het bedrijf moet investeren.

Indien de aanvrager bijvoorbeeld onroerend goed koopt onder zijn prive-naam en dus niet in bedrijfsnaam, dan is dit geen investering in de boekwaarde van het bedrijf.