Wat wordt bedoeld met SAQA als zijnde een eis van een Zuid-Afrikaanse werkvergunning?

Wanneer een buitenlander een General Work Permit of een Quota Werkvergunning aanvraagt, dan heeft hij of zij een SAQA-certificaat nodig als onderdeel van de werkvergunningaanvraag. In sommige gevallen is een dergelijk certificaat ook vereist voor een Exceptional Skills Werkvergunning.

SAQA staat voor South African Qualifications Authority. Het betreft een Zuid-Afrikaanse organisatie die buitenlandse opleidingen evalueert en die aangeeft wat binnen het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem het equivalent van de buitenlandse opleiding is.

SAQA is gevestigd in Pretoria. Aanvragen nemen gemiddeld 4-6 weken in beslag. Voor iedere werkvergunningcategorie gelden verschillende eisen. Zo moet SAQA u minimaal een niveau 4 toekennen wilt u voor een General Work Permit in aanmerking komen. De ideale score voor verwerving van een Quota Werkvergunning is een niveau 6.