Wat wordt in Zuid-Afrika verstaan onder een Quota Werkvergunning?

Een buitenlander die vaardigheden heeft binnen een vakgebied waarin men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt, kan in aanmerking komen voor een Quota Werkvergunning.

Om een dergelijke werkvergunning aan te kunnen vragen, is het niet nodig dat men eerst een baanaanbod heeft. Wel noodzakelijk is het om aan te tonen dat men een relevante opleiding heeft binnen het vakgebied en de buitenlandse opleiding moet daartoe erkend worden door SAQA. Ook moet de aanvrager aan kunnen tonen dat hij tenminste 5 jaar werkervaring heeft binnen het betreffende vakgebied.

Indien een buitenlander op een Quota Werkvergunning het land in reist, moet hij 90 dagen na aankomst bewijs kunnen overleggen dat hij een baanaanbod binnen het betreffende vakgebied ontvangen heeft.