Welke soorten inkomen worden volgens de Zuid-Afrikaanse immigratiewet erkend bij het aanvragen van een Retired Person’s Permit of gepensioneerdenvisum?

Of u onder deze categorie nu tijdelijk of permanent verblijf aanvraagt, in beide gevallen geldt dat u aan een financiële eis tegemoet zult moeten komen om uw visum te kunnen verkrijgen.

Om een tijdelijke vergunning onder de Retired Person’s Permit categorie aan te kunnen vragen, moet u per persoon per maand aan een voorgeschreven inkomenseis kunnen voldoen. Inkomen dat erkend wordt als zijnde een bijdrage aan uw maandelijkse inkomsten zijn pensioeninkomsten, huurinkomsten en kapitaal dat u achter zich heeft.

Om een permanente vergunning onder de Retired Person’s Permit categorie aan te kunnen vragen, moet u per persoon per maand aan dezelfde voorgeschreven inkomenseis voldoen als bij de aanvraag van een tijdelijke vergunning. Inkomen dat nu erkend wordt als zijnde een bijdrage aan uw maandelijkse inkomsten zijn echter uitsluitend en alleen pensioen- en huurinkomsten. Kapitaal dat u achter zich heeft wordt in dit geval niet erkend.