Zijn er beperkingen voor startende bedrijven in Zuid-Afrika?

Met betrekking tot het starten van een bedrijf in Zuid-Afrika is het zo dat een buitenlands lid/aandeelhouder over het juiste visum moeten beschikken voordat de exploitatie van het bedrijf kan beginnen.

Let wel: de Zuid-Afrikaanse Business Permit is bedrijfsspecifiek en staat het de houder ervan niet toe om meer dan ÈÈn bedrijf uit te baten!