Wat is wordt in Zuid-Afrika verstaan onder een zogenaamd corporate visum?

Binnen de grotere Zuid-Afrikaanse bedrijven zijn er vaak tal van mogelijkheden voor buitenlanders om hier voor kortere of langere tijd aan de slag te gaan.

Een corporate visum is praktisch wanneer een Zuid-Afrikaans bedrijf een relatief groot aantal buitenlandse medewerkers heeft (of in de toekomst aan wil trekken). Het visum maakt het proces van een individuele werkvergunningaanvraag makkelijker en korter en biedt zodoende werkgevers de mogelijkheid om grote aantallen buitenlandse werknemers in dienst te nemen.

Hoe kan ik het best een Zuid-Afrikaans werkvisum aanvragen?

Om de aanvraag tot een werkvergunning voor Zuid-Afrika succesvol te laten verlopen, is het aan te raden een geregistreerde immigratie-agent in de arm te nemen.

Let wel: gezien er binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving verschillende typen werkvergunningen en -visa te onderscheiden zijn, is het ten sterkste aan te bevelen om ruim voor aankomst in Zuid-Afrika gedegen advies in te winnen om zo voor later problemen met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten te voorkomen

Indien u een Zuid-Afrikaanse levenspartner/ echtgenoot heeft, is er overigens vaak nog een andere (makkelijkere) route het land in dan via de reguliere werkvergunningen.

Kan ik onder de werkvergunning categorie permanent verblijf voor Zuid-Afrika aanvragen?

Er zijn binnen de Zuid-Afrikaanse wetgeving vier verschillende soorten werkvisa te onderscheiden. Niet allemaal geven zij u direct het recht permanent verblijf aan te vragen.

Voor General Work Permits, Quota Werkvergunningen en Intra Company Transfer Werkvergunningen geldt dat u in aanmerking komt voor permanent verblijf wanneer u eenmaal 5 jaar of langer op dergelijke visa in het land bent geweest. Het is belangrijk dat u in die periode onafgebroken in Zuid-Afrika gewerkt heeft.

Onder de Exceptional Skills Werkvergunning kan permanent verblijf direct aangevraagd worden.

Eenmaal aangekomen in Zuid-Afrika, kan een buitenlander dan werken op een toeristenvisum?

Vele buitenlanders krijgen hun eerste toeristenvisum, op vertoon van een retourticket, automatisch bij aankomst in Zuid-Afrika in hun paspoort gestempeld. Voor sommige buitenlanders geldt dat zij een dergelijk visum vóór vertrek naar Zuid-Afrika reeds aan moeten vragen.

In beide gevallen geldt dat men, eenmaal in Zuid-Afrika, op een toeristenvisum niet mag werken. In sommige specifieke gevallen kan er wel een endorsement aan het toeristenvisum verbonden worden. Deze endorsement staat het de bezoeker dan toe korte zakelijk activiteiten te verrichten (te denken valt bijv. een bezoek aan een beurs, korte specifieke reparaties die alleen uitgevoerd kunnen worden voor vakspecialisten etc.). Indien men in Zuid-Afrika in vaste loondienst zal treden heeft men hiervoor een werkvergunning nodig!

Voor gedegen en professioneel advies op dit gebied is het altijd het beste om met een immigratie- en relocatiebureau te spreken dat gespecialiseerd is op dit gebied!

Wat zijn de mogelijkheden tot werken wanneer men een werkvergunning voor Zuid-Afrika heeft?

Binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving wordt buitenlanders op verschillende manieren de mogelijkheid geboden om in Zuid-Afrika te werken. Voor mensen met uitzonderlijke vaardigheden geldt dat er van hen verwacht wordt dat zij in Zuid-Afrika werkzaam zullen zijn in het vakgebied waarbinnen zij over uitzonderlijke vaardigheden beschikken.

In geval men een werkvergunning onder de Quota categorie aanvraagt, vraag men een werkvergunning aan voor een vakgebied waarbinnen men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt.

In alle gevallen geld dat de persoonlijke mogelijkheden sterk afhankelijk zijn van de situatie en factoren als genoten opleiding en werkervaring. Het is dan ook altijd het best om specifiek advies in the winnen bij een professioneel immigratiebureau.

Wat wordt in Zuid-Afrika verstaan onder een Quota Werkvergunning?

Een buitenlander die vaardigheden heeft binnen een vakgebied waarin men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt, kan in aanmerking komen voor een Quota Werkvergunning.

Om een dergelijke werkvergunning aan te kunnen vragen, is het niet nodig dat men eerst een baanaanbod heeft. Wel noodzakelijk is het om aan te tonen dat men een relevante opleiding heeft binnen het vakgebied en de buitenlandse opleiding moet daartoe erkend worden door SAQA. Ook moet de aanvrager aan kunnen tonen dat hij tenminste 5 jaar werkervaring heeft binnen het betreffende vakgebied.

Indien een buitenlander op een Quota Werkvergunning het land in reist, moet hij 90 dagen na aankomst bewijs kunnen overleggen dat hij een baanaanbod binnen het betreffende vakgebied ontvangen heeft.

Wat wordt bedoeld met SAQA als zijnde een eis van een Zuid-Afrikaanse werkvergunning?

Wanneer een buitenlander een General Work Permit of een Quota Werkvergunning aanvraagt, dan heeft hij of zij een SAQA-certificaat nodig als onderdeel van de werkvergunningaanvraag. In sommige gevallen is een dergelijk certificaat ook vereist voor een Exceptional Skills Werkvergunning.

SAQA staat voor South African Qualifications Authority. Het betreft een Zuid-Afrikaanse organisatie die buitenlandse opleidingen evalueert en die aangeeft wat binnen het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem het equivalent van de buitenlandse opleiding is.

SAQA is gevestigd in Pretoria. Aanvragen nemen gemiddeld 4-6 weken in beslag. Voor iedere werkvergunningcategorie gelden verschillende eisen. Zo moet SAQA u minimaal een niveau 4 toekennen wilt u voor een General Work Permit in aanmerking komen. De ideale score voor verwerving van een Quota Werkvergunning is een niveau 6.

Wat is een Zuid-Afrikaans werkvisum precies?

Wanneer een buitenlander in Zuid-Afrika in loondienst wil treden, dan moet hij of zij een werkvergunning voor Zuid-Afrika aanvragen. Het aanvragen van een dergelijke vergunning is over het algemeen een lang en vrij bureaucratische proces en het is dan ook aan te raden om vóór aankomst in Zuid-Afrika advies in winnen bij een professioneel immigratie- en relocatiekantoor.

Binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving zijn er 4 typen werkvisa te onderscheiden:
1. General Work Visa
2. Quota Work Visa
3. Exceptional Skills Work Visa
4. Intra Company Transfer Work Visa

Een zogenaamde corporate vergunning behoort daarnaast soms ook tot de mogelijkheden.

Mag ik reeds beginnen met werken in Zuid-Afrika voordat ik mijn werkvisum heb verkregen?

In Zuid Afrika laat de wet het u helaas niet toe om te werken voordat u uw werkvisum ontvangen heeft.

Het aanvragen van werkvergunning neemt daarnaast bovendien behoorlijk wat tijd in beslag. Om vertragingen daar waar mogelijk te voorkomen, is dan ook aan te raden om vóór aankomst in Zuid-Afrika advies in winnen bij een professioneel immigratie- en relocatiekantoor.